DANE OSOBOWE


W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „FILL” Krzysztof Góralczyk z siedzibą w Zatorze ul. St. Staszica 7 zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stanisława Staszica 7, 32-640 Zator lub e-mail: marketing@fill.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z formularza kontaktowego oraz na prowadzenie korespondencji dotyczącej zapytań ofertowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

Posiada Pani/Pan prawo do:

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: marketing@fill.com.pl,
– pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staszica 7, 32-640 Zator.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.